Single Blog Title

This is a single blog caption

6. Apríl, deň #WhiteCard

Deň 6. apríl označuje veľmi špeciálny deň – Medzinárodný deň športu pre Rozvoj a Mier
V roku 2013 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň ako oslavu sily športu riadiť sociálne zmeny, rozvoj spoločnosti, podporu mieru a porozumenia.

Tento deň je pripomínaný na celom svete každý rok medzinárodnými, regionálnymi, národnými športovými organizáciami, ktoré si ctia úlohu, ktorú zohráva šport v spoločnosti. Či už tým, že podporujú zdravší životný štýl, robia šport viac dostupným širokej verejnosti alebo ho využívajú ako nástroj pre urovnanie v oblastiach postihnutými konfliktmi, chudobou a nerovnosti.

Vyjadriť svoju podporu môžete aj vy. Kampaň „WhiteCard“ (biela karta) je prezentovaná organizáciou „L’Organisation pour la Paix par le Sport“ pod patronátom H.S.H. Prince Albert II of Monaco
@peaceandsport #WhiteCard #IDSDP2017@IBSFsliding


6th of April marks a very special day – it’s the International Day of Sport for Development and Peace.

In 2013 the UN General Assembly declared this day as an annual celebration of the power of sport to drive social change, community development and to foster peace and understanding.

This day is commemorated globally each year by international, regional, national sport and development organizations to honour the role that sport plays in society, whether by encouraging healthier lifestyles, making sport more widely accessible or using it as a vehicle for development in areas made vulnerable by conflict, poverty and inequality.

To express our support to the positive impacts sports offer to every society, IBSF takes part on this year`s Whitecard campaign, promoted by L’Organisation pour la Paix par le Sport and under the patronage of H.S.H. Prince Albert II of Monaco
@peaceandsport #WhiteCard #IDSDP2017@IBSFsliding