Single Blog Title

This is a single blog caption

2 % pre slovenských bobistov

Darovanie 2%

Pokiaľ ste našimi fanúšikmi a chceli by ste nás podporiť do ďalšej finančne náročnej sezóny môžete nám podarovať 2 % z vašich daní.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2021, resp. 1. apríl 2021. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy. Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%. Obe tlačivá sú na konci článku. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2021. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

15. IČO: 36067580 (pri vypisovaní formulára musí byť IČO zarovnané sprava)

16. Právna forma: Občianske združenie

17. Obchodné meno: Slovenský zväz bobistov

18. Sídlo – ulica: Líščie Údolie

19. Súpisné číslo: 179/134

20. PSČ: 841 04

21. Obec: Bratislava – Karlova Ves