SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV

Slovenský zväz bobistov je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR od 6.11.2000 pod číslom spisu VVS/1-900/90-17456.

Cieľom združenia je vytvárať pre svojich členov vhodné podmienky pre vykonávanie bobového športu a zároveň zabezpečovať účasť reprezentačných družstiev SR na medzinárodných pretekoch.

Zdrojmi financovania chodu združenia sú predovšetkým prostriedky z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej prostriedky od sponzorov a v neposlednom rade sú to súkromné zdroje samotných členov združenia.

 

Dotácia na štátnu športovú reprezentáciu SR a investičné zabezpečenie poskytnutá z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2013

_________________________________________________

Dotácia na štátnu športovú reprezentáciu SR poskytnutá z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012

 

Novinky

front01 V uplynulej zimnej sezóne 2009/2010 sa náš Slovenský bobový tím zúčastnil celého seriálu pretekov Amerického pohára, niekoľkých pretekov Svetového a Európskeho pohára, ktorými sme splnili nominačné kritéria k účasti na ZOH Vancouver 2010.
front02 Celkovo sa v uplynulej zimnej sezóne 2009/2010 náš bobový tím reprezentoval Slovenskú republiku na 23 medzinárodných pretekoch a zúčastnil sa Zimných olympijských hier Vancouver 2010 v pretekoch 2-bobov aj 4-bobov, na ktorých pretekalo 30 najlepších posádok sveta.
STADA Arzneimittel AG STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. ZOZNAM, s.r.o.

Dotácia v roku 2014: 38900 eur