SLOVENSKÝ ZVÄZ BOBISTOV

Slovenský zväz bobistov je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR od 6.11.2000 pod číslom spisu VVS/1-900/90-17456.

Cieľom združenia je vytvárať pre svojich členov vhodné podmienky pre vykonávanie bobového športu a zároveň zabezpečovať účasť reprezentačných družstiev SR na medzinárodných pretekoch.

Zdrojmi financovania chodu združenia sú predovšetkým prostriedky z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej prostriedky od sponzorov a v neposlednom rade sú to súkromné zdroje samotných členov združenia.

 

Dotácia na štátnu športovú reprezentáciu SR a investičné zabezpečenie poskytnutá z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2013

_________________________________________________

Dotácia na štátnu športovú reprezentáciu SR poskytnutá z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012

 
STADA Arzneimittel AG STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. ZOZNAM, s.r.o.

Dotácia v roku 2014: 38900 eur